Termen en Voorwaarden

Welcome to https://anabolicroids-eu.co/!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van Anabole Roids EU Website, gelegen op Anabole Roids EU.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use https://anabolicroids-eu.co/ if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmelden op deze website en voldoet aan de Vennootschap voorwaarden. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Party", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant en onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling noodzakelijk is voor uitvoering van het proces van onze hulp aan de Cliënt in de meest passende wijze voor het uitdrukkelijke doel van het voldoen aan de behoeften van de Klant ten aanzien van de bepaling van de Vennootschap vermeld diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan, de geldende wet van nl. Elk gebruik van de bovengenoemde terminologie of met andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij zijn onderling uitwisselbaar zijn en daarom als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing https://anabolicroids-eu.co/, you agreed to use cookies in agreement with the Anabolic Roids EU’s Privacy Policy.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om ons te laten ophalen de gebruiker de details van elk bezoek. Cookies die gebruikt worden door onze website om de functionaliteit van bepaalde gebieden om het makkelijker te maken voor mensen met het bezoeken van onze website. Sommige van onze affiliate/reclame-partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Unless otherwise stated, Anabolic Roids EU and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on https://anabolicroids-eu.co/. All intellectual property rights are reserved. You may access this from https://anabolicroids-eu.co/ for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions.

U mag niet:

 • Republish material from https://anabolicroids-eu.co/
 • Sell, rent or sub-license material from https://anabolicroids-eu.co/
 • Reproduce, duplicate or copy material from https://anabolicroids-eu.co/
 • Redistribute content from https://anabolicroids-eu.co/

Delen van deze website bieden een mogelijkheid voor gebruikers om te posten en meningen uit te wisselen en informatie in bepaalde gebieden van de website. Anabole Roids EU niet filteren, bewerken, publiceren of Opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Anabole Roids EU,haar agenten en/of gelieerde bedrijven. Commentaar geven de visies en meningen van de persoon die de post hun ideeën en meningen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Anabole Roids EU is niet aansprakelijk voor de Reacties, of iedere andere aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt door en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het uiterlijk van de Reacties op deze website.

Anabole Roids EU behoudt zich het recht om toezicht te houden op alle Opmerkingen en verwijderen van eventuele Opmerkingen die kan worden beschouwd als ongepast, kwetsend of oorzaken schending van deze Algemene Voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

 • U heeft het recht om te posten in de Reacties op onze website en hebben alle benodigde vergunningen en toestemmingen om dit te doen;
 • De Opmerkingen niet binnenvallen enig recht van intellectuele eigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van derden;
 • De Opmerkingen bevatten geen smadelijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, dat is een schending van de privacy
 • De Opmerkingen zullen niet gebruikt worden om te vragen of het promoten van het bedrijf of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteit.

U verleent hierbij Anabole Roids EU een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en anderen machtigen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken van uw Opmerkingen in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks op onze Content

De volgende organisaties kunnen een link naar onze Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuws organisaties;
 • Online directory distributeurs mag een link naar onze Website op dezelfde wijze als zij hyperlink naar Websites van andere beursgenoteerde ondernemingen; en
 • Het systeem Geaccrediteerde Bedrijven met uitzondering van verzoeken van non-profit organisaties, goede doelen winkelcentra en charitatieve groepen die niet hyperlink naar onze website.

Deze organisaties kunnen een link naar onze website, publicaties of andere informatie van onze Website is zo lang als de link: (a) is niet in enig opzicht misleidend zijn; (b) niet ten onrechte impliceren sponsoring, erkenning of goedkeuring van het koppelen van de partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van het koppelen van de partij van de site.

We kunnen overwegen en goedkeuren andere link aanvragen van de volgende typen organisaties:

 • vaak bekende van de consument en/of zakelijke informatie bronnen;
 • dot.com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen;
 • online directory distributeurs;
 • internet portals;
 • boekhouding, recht en adviesbureaus; en
 • educatieve instellingen en verenigingen.

We zullen goedkeuren link aanvragen van deze organisaties als we besluiten dat: (a) de link zou ons niet kijken negatief naar onszelf of naar onze erkende bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve records met ons; (c) het voordeel bij ons uit het zicht van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Anabole Roids EU; en (d) de link is in het kader van de algemene bron van informatie.

Deze organisaties kunnen een link naar onze home pagina zo lang als de link: (a) is niet in enig opzicht misleidend zijn; (b) niet ten onrechte impliceren sponsoring, erkenning of goedkeuring van het koppelen van de partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van het koppelen van de partij van de site.

Als u een van de organisaties, vermeld in paragraaf 2 hierboven en geïnteresseerd zijn in een link naar onze website, moet u ons informeren door het sturen van een e-mail naar Anabole Roids EU. Vermeld daarbij uw naam, naam van uw organisatie, contact informatie en de URL van uw site, een lijst van alle Url 's uit die u van plan bent om te linken naar onze Website, en een lijst van de Url' s op onze site die u wilt koppelen. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Erkende organisaties kunnen hyperlinks naar onze Website als volgt:

 • Door gebruik te maken van onze corporate naam; of
 • Door het gebruik van de uniform resource locator wordt gekoppeld aan; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website wordt gekoppeld aan dat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de te koppelen party ' s site.

Geen gebruik van Anabole Roids EU-logo of ander kunstwerk zal worden toegestaan voor het koppelen afwezig is een handelsmerk van licentie-overeenkomst.

iFrames

Zonder schriftelijke toestemming vooraf toestemming mag u geen frames vormen rond op onze Webpagina ' s wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website.

Aansprakelijkheid Voor De Inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die wordt weergegeven op uw Website. U gaat ermee akkoord te beschermen en verdedigen ons tegen alle aanspraken die stijgt op uw Website. Geen link(s) mag verschijnen op een Website die kan worden beschouwd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anders schendt of aanzet tot inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van Rechten

Wij behouden ons het recht voor om te vragen dat u alle koppelingen verwijderen of een bepaalde link naar onze Website. U goedkeuren om onmiddellijk te verwijderen alle links naar onze Website op aanvraag. Wij behouden ons ook het recht voor om amen deze algemene voorwaarden en het koppelen van beleid op elk moment. Door voortdurend te verwijzen naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en volg deze koppeling voorwaarden.

Het verwijderen van links vanaf onze website

Als u een link op onze Website die aanstootgevend voor welke reden dan ook, bent u vrij om contact op met ons op elk gewenst moment. Wij zullen ingaan op verzoeken voor het verwijderen van links, maar wij zijn niet verplicht of zo of naar u reageren direct.

Wij doen niet garanderen dat de informatie op deze website correct is, wij geven geen garantie voor de volledigheid of de juistheid, noch hebben wij beloven om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft, of dat het materiaal op de website is up to date gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website. Niets in deze disclaimer zullen bij:

 • beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • limiet enige van uw verplichtingen op een manier die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht; of
 • uit een van onze of uw verplichtingen die niet kunnen worden uitgesloten op grond van het toepasselijke recht.

De beperkingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals in dit artikel en elders in deze disclaimer: (a) onverminderd het in de voorgaande alinea; en (b) zijn van toepassing op alle verplichtingen die voortvloeien uit deze disclaimer, waaronder verplichtingen uit hoofde van contract, onrechtmatige daad en voor schending van een wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website worden gratis verstrekt, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, van welke aard dan ook.